zastosowania technologii RFID

RFID to systemy zdalnej identyfikacji radiowej. Działają dzięki miniaturowm układom elektronicznym nazywanym tagami RFID, które są wyposażone we własną pamięć oraz antenę. Zastosowania tej technologii ogranicza jedynie wyobraźnia...

Obszary zastosowań RFID

Transportowe pojemniki zwrotne

Mówiąc o użyciu technologii RFID w branży transportowych pojemników zwrotnych/wielokrotnego użytku (ang. RTI – returnable / reusable transit items) musimy rozróżnić dwa jej zastosowania.

Pierwsze: zarządzanie pojemnikami jako zasobami które należą do środków trwałych danej firmy.
Drugie: śledzenie przepływu dóbr za pomocą pojemników, w których te dobra się znajdują.

W pierwszym zastosowaniu firma ma korzyści przede wszystkim z lepszego zarządzania swoimi zasobami i dokładnej wiedzy co się z nimi dzieje. Śledzenie dóbr za pomocą RFID dostarcza wielu korzyści dla handlu i producentów, w tym wzrost efektywności w centrach dystrybucji, mniej błędów i lepsze śledzenie i lokalizację jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności. Oczywiście w ramach jednej firmy można też połączyć obydwa te zastosowania.

Termin – transportowe pojemniki zwrotne jest bardzo szeroko rozumiany, mieszczą się nim palety transportowe, wózki, wózki na kółkach, kosze, skrzynki, kontenery, generalnie wszystko co służy do transportowania z miejsca na miejsce jakichś dóbr.

Trend śledzenia transportowych pojemników zwrotnych zaczął się od beczek z piwem w Wielkiej Brytanii. Było to bardzo ważne dla browarów aby wiedzieć jaka beczka została wysłana, do jakiego miejsca i kiedy piwo zostało zrobione. Używając beczek wyposażonych w tagi RFID, wytwórca piwa mógł odzyskać opróżnione beczki i użyć ich ponownie w krótkim czasie i ekonomiczniej, otrzymać raport o czasie i dokładności wszystkich dostaw. Dodatkowo miał pełną kontrolę drogi i historię używania. Korzyścią całego procesu było świeższe piwo, mniej beczek w łańcuchu dostaw i polepszona obsługa klienta.

Stopniowo producenci, przetwórcy żywności, dystrybutorzy i handlowcy zaczęli przekonywać się do używania RFID do śledzenia pojemników zwrotnych. Wiele firm rozpoczęło pilotem aby sprawdzić jak działa RFID na logistykę łańcucha dostaw, na zarządzanie środkami trwałymi. Prześledźmy to działanie na przykładzie niewielkiej firmy.

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem piekarni...

 • Zatrudniasz około 100 pracowników, posiadasz sieć sklepów firmowych i flotę złożoną z kilkunastu samochodów.
 • Towar do klientów i do sklepów wysyłany jest w skrzynkach (pojemnikach) zwrotnych. Piekarnia ma w obrocie około 5000 pojemników. Jak każda firma mająca w swych zasobach pojemniki zwrotne boryka się ze stałymi stratami tych pojemników (na poziomie 20% rocznie) a regularna konieczność uzupełniania zasobów stanowi znaczący koszt w rocznym bilansie firmy
 • Głównym problemem jest niemożność dokładnego określenia przyczyn ginięcia, a tym samym niemożność określenia, które obszary wymagają działania i reakcji.
 • Zakup nowych pojemników w celu zastąpienia brakujących jest marnotrawieniem środków, bo nie ma żadnej gwarancji, że kolejne pojemniki nie znikną. Z drugiej strony piekarnia bez pojemników nie może działać. Z pomocą przychodzi technologia RFID.
 • Dzięki oznakowaniu znacznikiem RFID każdego pojemnika wiesz gdzie jest każdy pojedynczy pojemnik zwrotny, który masz w swoich zasobach.
 • Gdy pojemniki nie wracają możesz interweniować bezpośrednio reagując na konkretny krytyczny obszar (kierowca, klient, problemy transportowe), w ten sposób likwidując przyczyny braków.
 • Natychmiastowa informacja w systemie o tym, że skrzynka wróciła, uwalnia Cię od codziennych czasochłonnych i kosztownych obliczeń ile skrzynek jest na stanie. Teraz po prostu to wiesz. Oprócz tego otrzymujesz jeszcze jedną korzyść, gdy nie znałeś miejsca przebywania swoich pojemników i czasu ich powrotu musiałeś posiadać pojemniki zapasowe co generowało dodatkowe koszty, teraz możesz utrzymywać stan pojemników dokładnie taki jaki potrzebujesz.
 • Wszystkie informacje, które uzyskasz dzięki RFID pomagają w lepszym zarządzaniu i skuteczniejszej eliminacji problemów. Dzięki temu firma staje się bardziej konkurencyjna i zyskowna.

Numer ID taga umieszczonego na pojemniku może odpowiedzieć na następujące przykładowe pytania:

 • gdzie jest pojemnik?
 • jak dużo pojemników ma kontrahent x?
 • ile pojemników jest w magazynie?
 • jak długo pojemniki są u x, czy są tam zbyt długo?
 • czy pojemniki zostały podjęte z tego samego miejsca gdzie je zostawiono?
 • jaka jest najlepsza trasa żeby pozbierać puste pojemniki?
 • jaka jest historia używania danego pojemnika?
 • kiedy pojemnik był ostatnio naprawiany, kiedy był ostatnio czyszczony?
 • kiedy pojemnik został napełniony? na jakim stanowisku/ przez kogo został napełniony?
 • ile jest wszystkich pojemników?
 • ile pojemników jest dostępnych na letni/zimowy/świąteczny szczyt sezonu?
 • ile pojemników trzeba dokupić na następny rok?

Oczywiście pytania mogą być różne, każda branża potrzebuje swoich specyficznych informacji, pytanie kiedy był napełniony pojemnik będzie istotne dla browaru odnośnie beczki z piwem, a w ogóle nie istotne dla piekarni – jeśli chodzi o skrzynki z pieczywem.

Mając odpowiedzi na powyższe pytania właściciel pojemników wie:

 • jak dużo pojemników ma x, ile ma firma? – ma widzialność całego zasobu, lepiej monitoruje przestawione, zagubione lub ukradzione pojemniki, przewiduje zapotrzebowanie na pojemniki
 • gdzie jest pojemnik? – optymalizuje logistykę, redukuje koszty transportu
 • jak długo tam był? czy był za długo? – decyduje czy skasować klienta stosownie do czasu przez który używał pojemników
 • czy pojemnik został zabrany z miejsca gdzie go zostawiono? – ma szansę zidentyfikować nieautoryzowane kanały i używanie przez strony trzecie
 • kiedy był ostatnio naprawiany, czyszczony? - monitoruje terminy koniecznych napraw i czyszczenia oraz kwestie higieny
 • kiedy pojemnik został napełniony, na którym stanowisku? – upewnia się, że świeży produkt trafia do klienta, ma rzeczywistą informację o wewnętrznych procesach firmy

Biorąc pod uwagę różnorodność zwrotnych pojemników transportowych, znakowanie ich jest pewnym wyzywaniem. Trzeba wziąć pod uwagę materiał, z którego są zbudowane, warunki, w których przebywają, dobra, które będą w nich transportowane. Mamy tu sporą różnorodność od metalowych wózków, drewnianych palet, plastikowych pojemników, po beczki z piwem lub butle z gazem. Pojemniki mogą podlegać specjalistycznym procesom czyszczenia, mogą być narażone na ekstremalne temperatury. Dobór odpowiednich znaczników jest bardzo istotny. Na szczęście obecnie na rynku mamy szeroką ofertę dedykowaną do szczególnych materiałów i warunków, każdy może znaleźć znaczniki, które wyjdą naprzeciw wszystkim jego potrzebom i warunkom.

Wzrastająca skala wykorzystania pojemników zwrotnych wyposażonych w znaczniki RFID w procesach logistycznych wpływa na obniżenie kosztów dystrybucji już nie tylko samych opakowań, ale i towarów, do ceny których są przecież ostatecznie doliczane. Niedostateczna dotychczasowa kontrola stanu palet, kratek, piwnych kegów i innych kontenerów skutkowała zwiększonymi stanami zapasów, a także wysokimi kosztami, licznymi błędami i wydłużeniem czasu z racji braku automatyzacji procesów rejestracji. Zastosowanie czytników RFID do potwierdzenia wydań, przyjęć i przesunięć usprawnia lokalizację towarów i sprawdzenie zgodności z zapisem w bazie danych. Co istotne, znaczniki RFID wykorzystywane mogą być wielokrotnie, aż do momentu utylizacji danego opakowania zwrotnego. Dodatkowo, eliminacja ręcznego ich przeliczania usprawnia na tyle proces zarządzania nimi, że ostatecznie zmniejsza ich liczbę w obiegu.

Mamy więc następujące korzyści:

 • redukcja opakowań
 • redukcja manualnego skanowania
 • nie ma potrzeby naklejać nowych naklejek identyfikujących
 • redukcja stoku
 • redukcja operacji ręcznych

Korzyściami z RFID dla właścicieli pojemników, kontenerów zwrotnych są:

 • redukcja ryzyka niedostępności które może np. zatrzymać produkcję
 • bardziej efektywne użycie kontenerów
 • lepsza kontrola utrzymania pojemników
 • ulepszona możliwość śledzenia
 • szybsze i dokładniejsze skanowania
 • redukcja kosztów niespodziewanej wysyłki

Firmy, które wdrożyły technologię RFID do śledzenia pojemników zwrotnych oceniają, że podjęły właściwą decyzję i osiągnęły szereg korzyści.

 • Piekarnia Alpha Baking z Chicago używając technologii RFID identyfikuje trasy, na których skrzynki na pieczywo mają opóźnienia lub giną. Umożliwia to podjęcie działań naprawczych skutkujących ostatecznie znacznymi oszczędnościami. Używa RFID do śledzenia wysyłki i zwrotów skrzynek, w których transportowane są produkty piekarnicze. Uzyskuje w ten sposób informację o tym jak długo zajmuje skrzynce przejście przez magazyn, dotarcie do klienta, a także, że konkretna sztuka nie wraca do firmy. Dzięki użyciu technologii RFID, piekarnia może zidentyfikować trasy na których giną skrzynki, oraz podjąć działania korygujące, tak aby skrzynki wracały na czas.

  Z tymi danymi można określić, który magazyn, a w niektórych przypadkach (np. kiedy zamówienie pozwala pracownikom magazynu załadować całą paletę z pojemnikami dla pojedynczego, konkretnego kierunku), który kierowca czy klient – jest odpowiedzialny za stratę albo opóźnienia. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że czas, jaki zajmuje zwrot pojemników, jest dłuższy niż przewidywano i że ma to bardzo negatywny wpływ na użytkowanie pojemników. Gdy pojemniki nie zostają zwrócone na czas, trzeba kupić dodatkowe. Co więcej okazało się, że opóźnienia i straty, były skoncentrowane na określonych magazynach i trasach. W rzeczywistości, około 80 do 90 % strat umiejscowione było na 10 % tras wysyłkowych. W niektórych przypadkach można było sprawdzić kierowców z tych tras, zbadać przyczynę problemów, lub zwiększyć ich odpowiedzialność przez przypisanie danego problemu do konkretnej osoby — i od razu widać było postęp jeśli chodzi o szybkość i częstotliwość zwrotów pojemników
 • Firma Japan Pallet Rental wprowadziła system RFID, aby lokalizować wynajmowane palety w łańcuchu dostaw i stworzyć usługę dodaną (VAS, ang. value-added service) dla swoich klientów. JPR wierzy, że palety mogą być używane nie tylko jako środek transportowania towarów, ale także jako kluczowy środek do zarządzania logistyką wysyłek”.

  Jest także potencjalna „zielona” korzyść z tej technologii. Program pilotażowy przeprowadzony przez JPR i Japońskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu pokazał, że użycie RFID do śledzenia palet może zredukować emisję CO2 o około 40% w porównaniu z normalnymi działaniami. Osiągnięto to dzięki bardziej efektywnemu użyciu ciężarówek zbierających puste palety.
 • Firma Mission Foods śledzi plastikowe pojemniki zwrotne u dystrybutorów produktów spożywczych obsługiwanych przez magazyn w Teksasie w celu zredukowania strat w liczbie tych pojemników.

  Wśród wielu korzyści system RFID umożliwia Mission Foods pilnowanie, któremu niezależnemu dystrybutorowi są wydawane pojemniki z magazynu w danym czasie i który zwraca je do magazynu. Dzięki temu zwiększa się poczucie odpowiedzialności dystrybutorów za brakujące pojemniki.

Firmy, które wdrożyły technologię zgodnie twierdzą, że spektakularną korzyścią z technologii jest lista, które pojemniki znajdują się u którego kontrahenta. Wcześniej pracownik firmy musiał dzwonić z pytaniem: czy może mają Państwo u sobie jakieś nasze pojemniki? Teraz pracownik dzwoni i mówi: mają Państwo X naszych pojemników, ich numery ID to: x, y…To jest znacznie bardziej efektywne.

Korzyści z zarządzania zasobami pojemników zwrotnych poprzez RFID:

 • niższe koszty transportu
 • niższy magazyn bezpieczeństwa
 • niższe koszty kontroli
 • niższe straty w pojemnikach
 • niższe koszty inwestycji w nowe pojemniki.

Korzyści z śledzenie przepływu dóbr znajdujących się w pojemnikach z RFID:

 • niższe koszty utrzymania dzięki zmniejszonym kosztom pracy
 • ulepszone planowanie / uzupełnianie
 • mniej doręczeń i faktur korekt
 • redukcja zapasów
 • redukcja w kosztach administrowania
 • redukcja czasu załadunku i wyładunku dóbr
 • bardziej efektywny proces domawiania
 • mniej straconych i skradzionych dóbr
 • lepsze śledzenie i lokalizacja jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności.
tagi RFID tagi RFID tagi RFID

RFID Solutions

Biuro: ul. Wąwozowa 28/56, 02-796 Warszawa

Siedziba: ul. Iłżecka 34, 27-350 Sienno

tel. +48 22 25 018 25