zastosowania technologii RFID

RFID to systemy zdalnej identyfikacji radiowej. Działają dzięki miniaturowm układom elektronicznym nazywanym tagami RFID, które są wyposażone we własną pamięć oraz antenę. Zastosowania tej technologii ogranicza jedynie wyobraźnia...

Obszary zastosowań RFID

Zastosowanie RFID w logistyce

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta albo firmy. Działania logistyczne obejmują m.in. obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Uproszczoną definicję logistyki przedstawia reguła "7R" (ang.) w Polsce przetłumaczona jako7W:

 • right product (właściwy produkt),
 • right quantity (właściwa ilość),
 • right condition (właściwy stan),
 • right place (właściwe miejsce),
 • right time (właściwy czas),
 • right customer (właściwy klient),
 • right price (właściwa cena).

Logistyka jest wciąż zmieniającym się obszarem, z powodu tej dynamiki jest jednym z tych zastosowań, w których użycie RFID daje tak spektakularne efekty i będzie wciąż wzrastać. Wytwarzane produkty są śledzone już od punktu produkcji, poprzez całą drogę do punktu dystrybucji lub sprzedawcy.RFID jest wykorzystywane w logistyce do śledzenia, rejestrowania i weryfikacji.

RFID w logistyce:

 • usprawnia produkcję – dając wiedzę o lokalizacji i ilości
 • podnosi efektywność inwentaryzacji – gdyż daje dokładne dane o stanach, co pozwala zredukować straty.
 • usprawnia procesy w łańcuchu dostaw – ułatwiając kompletowanie zamówień, dając dokładną informację o wyjściach towarów, lokalizacji w czasie transportu, automatyzując przyjęcia towaru.

Wyobraźmy sobie firmę produkującą meble.

Już na etapie produkcji znakowane są wszystkie elementy (półprodukty), które używane są do produkcji różnych modeli mebli. Oznakowanie umożliwia ich dokładną lokalizację w magazynie, daje wiedzę o ilości danego elementu – te informacje umożliwiają lepsze planowanie produkcji, umożliwiają bardziej efektywne domawianie materiałów potrzebnych do produkcji elementów, z drugiej strony pozwalają na bardziej efektywną i znacznie szybszą wysyłkę zamówień, ze zredukowaną liczbą błędów.
Kompletujący zamówienie dokładnie wie gdzie znajdują się elementy potrzebne do złożenia danego modelu, natychmiastowy odczyt tagów potwierdza, że wszystkie składniki danego modelu mebla są na miejscu – gotowe do wysyłki.
Gotowe zamówienie zostaje przetransportowane na ciężarówkę i otrzymuje status wyszło, w drodze, zamawiający dostaje maila z informacją i listą przewozową. Może śledzić drogę produktów do miejsca przeznaczenia i zna dokładną datę przybycia.
Gdy zamówienie pojawia się czytnik bez konieczność odpakowywania poszczególnych elementów odczytuje wszystkie wchodzące tagi i porównuje to co się pojawiło z listą, na bieżąco wychwytując wszelkie błędy, braki. Automatycznie następuje przyjęcie towarów na stan. Dalsza droga jest podobna jak w każdym innym sklepie. Po zakupie i opuszczeniu sklepu przez towar następuje automatyczne zejście ze stanu. Można włączyć alerty o zmniejszającym się stanie i konieczności domówienia. Inwentaryzacja jest szybka i dokładna.

RFID udowodniło że jest bardzo korzystnym składnikiem w przemyśle logistycznym.

Kilka głównych korzyści, które odróżniają RFID od innych technologii to:

 • podwyższona dokładność – RIFD w logistyce prowadzi do usprawnienia przekazywania informacji i transferu dóbr. Czujniki wykrywają pomylone lub złe wysyłki i generują alarm
 • szybkość i staranność – RFID może skanować wiele produktów jednocześnie. Jest to robione bez ludzkiej interwencji co czyni proces staranniejszym
 • niższe stany/zapasy – redukcja strat jest jedną z głównych korzyści RFID. Zapobiega stanom braku produktów. Sprawia że system jest mniej podatny na bezczynność
 • widzialność – tradycyjny model nie daje dużej widzialności. RFID umożliwia widzialność w całym procesie logistycznym

RFID zapewnia ulepszenie procesów przyjmowania i wydawania. Te procesy mają miejsce w każdej lokalizacji gdzie mamy do czynienia w przepływem rzeczy w łańcuchu dostaw, na każdym jego stopniu i mają one wpływ na producentów jak i sprzedawców. Dobrym przykładem jest tu centrum dystrybucji. Procesy ręczne wymagają wielkiej pracy ludzkiej. Gdy ciężarówka dostarczy kartony z produkcji do centrum dystrybucji, następuje rozładowanie i zeskanowanie kodu kreskowego na kartonie (umieszczonego wcześniej na produkcji). Pracownik centrum dystrybucji musi znaleźć i zeskanować kod na kartonie żeby go przyjąć. Karton zwykle jest stawiany tymczasowo na podłodze, a następnie przekładany na paletę. Każdy karton musi być podniesiony co najmniej dwukrotnie.

Po implementacji RFID każdy karton przekraczający bramę wejściową jest odczytywany automatycznie. Zmniejsza się nakład pracy. a także zwiększa się szybkość przyjmowania.

Widzialność, o której była wcześniej wzmianka to zdolność która pozwala firmie zlokalizować towary, śledzić towar aż do producenta, zmierzyć istotne atrybuty zapasów takie jak koszt, czas dostawy i pochodzenie i przewidzieć ścieżkę przeznaczenia. Widzialność to zbiór informacji o zapasach/stanie towarów (lokalizacja, śledzenie, mierzenie i przewidywanie), która jest dynamiczna i bieżąca.

Nie możesz zarządzać łańcuchem dostaw bez widzialności. Bez widzialności koszty się zwiększają a obsługa pogarsza. Widzialność pozwala zarządzać kosztami i obsługą. Widzialność może zredukować zapasy bezpieczeństwa ponieważ pozwala ci zredukować niepewność popytu i niepewność czasu dostawy.

Technologia RFID umożliwia otrzymanie dokładnych i wiarygodnych informacji dotyczących produktów na każdym etapie, na produkcji, w łańcuchu dostaw, w sklepie. Najbardziej istotną kwestią jest właściwe wykorzystanie tych informacji.

RFID, o czym wcześniej nie wspominaliśmy oferuje znacznie większą niezawodność i funkcjonalność w porównaniu do kodów kreskowych.

 • zwiększona ilość informacji o produktach – kod kreskowa to ograniczona i statyczna informacja o produkcie. Znaczniki RFID mają kod EPC połączony z bazą danych, więc tak naprawdę ilość informacji jest tylko ograniczona pojemnością bazy, dane są zmieniane dynamicznie bo firma może je na bieżąco aktualizować w systemie informatycznym
 • możliwość wykorzystywania tych samych znaczników RFID w całym łańcuchu dostaw - w przypadku kodów kreskowych zdarza się że informacja na nich zawarta nie jest wykorzystywana przez kolejne ogniwo łańcucha gdyż kod kreskowy jest w innym standardzie. KOD EPC stanowi powszechnie uznany standard więc znaczniki RFID mogą być wykorzystywane wzdłuż całego łańcucha dostaw
 • większa szybkość obsługi odczytu – znaczniki rfid mogą być odczytane bez przesuwania towarów w pobliżu czytników gdyż zasięg ich odczytu jest większy i duża liczba znaczników może być odczytywana jednocześnie – np. wszystkie znaczniki z produktów na danej palecie
 • większe bezpieczeństwo informacji –kod kreskowy może odczytać każdy, dostęp do znacznika RFID może być ograniczony hasłem znanym tylko grupie odbiorców z przyznanym dostępem, kod EPC identyfikuje osobno każdą sztukę produktu jest więc trudniejszy do podrobienia niż kody kreskowe
 • możliwość wykorzystania w skrajnych warunkach – temperatura, wilgotność, dodatkowe sensory do śledzenia parametrów otoczenia

Firmy które w ostatnich latach wykorzystały RFID do usprawnienia swych procesów logistycznych oceniają wdrożenie jako sukces

 • NYK Logistics – firma obracająca około 75 tys. kontenerów i 45 tys. przyczep rocznie. NYK chciała uporządkować swoje procesy. Problemem był brak kontroli nad dostawami pojemników. Dzięki RFID kontenery zostały uszeregowane pod względem ważności i przyporządkowano im właściwe miejsce, które potem mogło być łatwo znalezione. Następną korzyścią była efektywna automatyczna inwentaryzacja. Kolejną – dodatkowe bezpieczeństwo i mnóstwo oszczędności czasu pracowników. Czas zwrotu z inwestycji był mniejszy niż rok, a firma bardzo zadowolona z efektu.
 • Unipart Logistics, dostawca części do samochodów i wyposażenia, z wielonarodową logistyką i łańcuchem dostaw. Pierwsze użycie RFID dotyczyło przewozu części do Jaguara z Wielkiej Brytanii do Stanów. Największym problemem do firmy było zwiększenie bezpieczeństwa poprzez śledzenie i utrzymanie dokładnej bazy dotyczących części samochodowych. RFID pomogło zwiększyć widzialność wzdłuż łańcucha dostaw, zmniejszył się problem związany z różnymi strefami czasowymi, zmniejszyły się koszty powiązane z transportem. Zwiększyła się skuteczność całego łańcucha dostaw, dzięki większej kontroli i widzialności. To pomogło podejmować na czas trafne decyzje.

Przyszłość RFID w logistyce

Większość osób i firm zajmujących się logistyką musi przewartościować swoje myślenie o wdrożeniu RFID – to nie jest kwestia czy to zrobić, pytanie brzmi kiedy. Szybki, niezależny dostęp do informacji oraz możliwość ich bezpiecznej wymiany umożliwiają budowanie przewagi konkurencyjnej.

Podstawą zdolnością logistyka musi być umiejętność sprawnego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu. RFID umożliwia szybkie i dokładne uzyskanie tej wiedzy, wiedzy o wszelkich zmianach i procesach zachodzących w obszarach działania firmy. Technologia RFID daje szczególne korzyści w dużych firmach o złożonych procesach logistycznych. Im bardziej skomplikowane procesy tym więcej firma może zyskać wdrażając RFID.

Czynniki zwiększające opłacalność wdrożenia RFID w firmie:

 • liczny asortyment
 • rozproszona lokalizacja
 • dużo miejsc składowania
 • częste ruchy magazynowe
 • duża wartość jednostkowa materiałów, opakowań, produktów
 • duże znaczenie kontroli jakości produktów
 • często przeprowadzania inwentaryzacja
 • dodatkowe wymagania i potrzeby informacyjne np. w branży spożywczej – data przydatności do spożycia

Każdy z tych czynników przemawia za wdrożeniem RFID, gdyż efekty - automatyzacja i uelastycznienie procesów, mniejszy nakład pracy, lepsze przechowywanie danych - będą bardziej spektakularne.

RFID Solutions

Biuro: ul. Wąwozowa 28/56, 02-796 Warszawa

Siedziba: ul. Iłżecka 34, 27-350 Sienno

tel. +48 22 25 018 25